Galaxy Note 10 Plus Quốc tế 512Gb | Aura Black


Galaxy Note 10 Plus Quốc tế 512Gb | Aura Black
Giá 17.350.000,00 ₫
Mô tả Fullbox

Thông tin khách hàng